Birell

B

Nahradný link!

Birell

Ihneď na začiatku reklamy negativizmus ako prasa. Maník čelí nátlaku kamarádov v krčme, aby netrhal partu tým, že si neobjedná riadne pivo. A to je veľmi zlé – to si tvrcovia nevážia svojho chlebodárcu a jeho produkty? Všetko sa má diať v príjemnom pozitívnom duchu inak nezaujmete. Dobre, aby sme neboli fanatikmi, keď to obídete, nevadí, ale nepočítajte s ľahkým prijatím diváctva. Jednoducho scenár musí byť písaný už s týmto ohľadom.

Celkové skóre z 10 bodov
0

Zdá sa, že tvárou reklamy je preafetovaná speváčka, ktorá všetkým v krčme udelí poriadnu lekciu a nezabudne im všetkým otvoriť oči. Jej nástup pôsobí ako zjavenie proroka. Podpora je dobrá vec, hlavne ak podporíme tých slabších. Nie som si istý, že birellisti sú ti slabší. S výrobcom Birell by som sa asi neradil.

Spev záchrankine, prepáčte mi prosím, pripomína erdžanie koňa a navyše si speváčka doniesla so sebou strašne veľa laických speváckych návykov, až sa jej spev po niekoľkých zopakovaniach stane doslova nepríjemny. A nezaváži ani tá skutočnosť, že je tu zneužitá známa operná melódia.

Nevkus a trapnosť. Textára, libretistu by som bičom vyhnal z mesta.

Ohviezdičkujte reklamu a vyjadrite sa v komentároch.
Hlasovali: 0. Priemer: 0

Diskutujte aj neprihlásení