J&T banka

J

J&T banka

Podľa videa na Youtube máme možnosť vidieť aj ako reklama J&T banky vznikala. Aj keď sú investície do konkrétnej reklamy minimálne, ide o mimoriadne sofistikovanú hru svetiel a tieňov na veľmi vysokej úrovni. Reklama je silná v pocitovej oblasti. Doslova sa s emóciami hrá. River Park Bratislava poslúžil ako mimoriadne dobré, kvalitné a zaujímavé pozadie. Atmosféru, ktorou dokázali filmári navodiť, vďaka tieňom s svetlám, bola úžasná a magická. Dôstojnosť a grácia – to sú veličiny, ktoré našim slovenským reklamám často chýba, ale dôstojnej J&T banke rozhodne nie.

Celkové skóre z 10 bodov
0

Kúpili 69 svetelných glóbov a mohli pokojne začať. A počínali si viac než dobre. Sústredili sa aj na výber herca, ktorý čítal komentár. A aj tu bol výber dobrý. Trošku by som pozmenil text komentu, ktorý bol príliš obyčajný a vecný. Mal byť štylizovaný trochu ináč, poplatne obrazu a atmosfére šotu. Napríklad dačo na tento spôsob: Sny sú iba tieňom úspechu a krása odrazom chcenia (a podobne) . Iba na konci by bolo vecné obchodno-kampaňové dôstojné zdelenie. Ale spôsob, akým bol text v reklame hercom prednesený, v plnosti zodpovedal. Myslím si, že J&T banka nám ukázala, ako sa má robiť dobrá reklama.

Ohviezdičkujte reklamu a vyjadrite sa v komentároch.
Hlasovali: 1. Priemer: 5

Diskutujte aj neprihlásení