Značkynedvěd

mBank SK

m

mBank SK Ako tvár reklamy v nej vystupuje dopletený kúzelník z Česka (Richard Nedvěd), ktorého si agentúra, zastupujúca záujmy mBank SK, najala. Je známy svojim gramblavým vystupovaním s dopleteným kúzlením a zdá sa, že si na tejto mimoň-lógii založil celkom slušný biznis. Celkové skóre z 10 bodov0 Tentokrát sa rozhodol s točiacou záchodovou kefou nastoknutou na vŕtačke ošúpať...